O čemu voditi računa pri kupovini meda

Naravno da niste u mogućnosti da uvek znate da li med koji nameravate kupiti ima sve dole navedene osobine. Razgovarajte sa prodavcima o medu koji prodaju i pokušajte doznati što više podataka kako biste sami procenili njegov kvalitet. Med obavezno kupujte od poznatih i proverenih pčelara, a ne od preprodavaca ili trgovaca, jer je njihov jedini motiv zarada (profit).

 • Kupujte samo prirodne proizvode bez hemijskih dodataka i izbegavajte industrijski med od šećera i dodatnih aroma.
 • Najznačajniji sastojci u medu gube se na temperaturi većoj od 40ºC. Zato je potrebno da on bude "hladno" obrađivan.
 • Filtrirani med je bistriji i izgleda čistije, ali se filtriranjem gube i važni sastojci meda. Zato izbegavajte ovaj med.
 • Kako ga sačuvati: Med treba da se drži na sobnoj temperaturi.

MED KOJI JE VISOKOG KVALITETA
MORA DA ISPUNJAVA SLEDEĆE USLOVE:

 • da sadrži najmanje 65% redukovanuh šećera (računato kao invertni šećer), osim za medljikovac koji mora da sadrži najmanje 60% redukovanih šećera;
 • da ne sadrži više od 10% saharoze, pri čemu cvetni med sme da sadrži do 5,5% saharoze, med od kadulje i ruzmarina do 8%saharoze, a med od bagrema , lavande i medljikovac do 10% saharoze;
 • da ne sadrži više od 21% vode;
 • da ne sadrži više od 0,6% mineralnih materija, osim medljikovca, koji može da sadrži najviše do 1% mineralnih materija;
 • da ne sadrži više od 0,1% materija nerastvorljivih u vodi, osim muljanog i topljenog meda, koji mogu da sadrže do 0,5% takvih materija;
 • da ima ukus i miris (aromu) karekterističan za određenu vrstu meda;
 • da nema miris drugih supstanci;
 • da mu nije dodavan šećer (saharoza) ili drugi proizvodi koji su po izgledu i sastavu slični medu;
 • da nisu dodavana sredstva za konzerviranje i promenu boje